O mnie

mgr Agnieszka Staroszczyk
Jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień oraz psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Ukończyłam 4-letnie szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ wraz z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Aktualnie pracuję w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych, a także psychoterapię indywidualną dla rodzin – małżonków, partnerów, rodziców i dorosłych dzieci osób uzależnionych.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. w Ośrodku Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed k. Krakowa, Centrum Psychoterapii w Myślenicach, podczas stażu w Specjalistycznym Instytucie Psychiatrii Predná Hora (OLÚP Predná Hora/ Słowacja), Poradni Terapii Uzależnień Alko-Med w Krakowie, a także Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie (oddział dzienny, oddział stacjonarny, Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi) gdzie pracuję do chwili obecnej.
Zdobyte certyfikaty

Gabinet Psychoterapii Kraków ® mgr Agnieszka Staroszczyk

Czytaj więcej

Gabinet Psychoterapii Kraków ® mgr Agnieszka Staroszczyk – Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych, poradnictwo dla rodzin oraz program ograniczenia picia. Doświadczony psychoterapeuta z Krakowa.