POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności i cookies („Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Agnieszkę Staroszczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GABINET PSYCHOTERAPII AGNIESZKA STAROSZCZYK, adres: ul. Szuwarowa 6/9, 30-384 Kraków, NIP: 813 329 23 42 („Administrator”) w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://psychoterapeutakrakow.pl/ („Strona internetowa”) oraz w związku z usługami świadczonymi zarówno online, jak i w gabinecie.

Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Państwa danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Kontakt z Administratorem

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: agnieszkastaroszczyk@gmail.com.

 

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora, zarówno w ramach Strony internetowej, jak i w związku ze świadczeniem usług, wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania.

 

Kontakt e-mailowy/ telefoniczny

W celu skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również w celu przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy (jeśli jest dostępny), niezbędnie jest przekazanie adresu e-mail.

W przypadku kontaktu telefonicznego Administrator również poprosi o podanie adresu e-mail (w celu przesłania informacji o przetwarzaniu danych osobowych).

Ponadto, w treści wiadomości/rozmowy mogą się pojawić również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania i utrzymania kontaktu, na podstawie Państwa zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest uzasadniony interes Administratora w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Umówienie się na konsultację

W celu umówienia się na konsultację muszą Państwo skontaktować się ze mną drogą korespondencji e-mail lub telefonicznie. Następnie niezbędne jest podanie imienia, adresu e-mail i numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zarezerwować termin konsultacji.

Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy dotyczącej świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zrealizowaniu usługi jest uzasadniony interes Administratora w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO;
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów;
 • badania satysfakcji z oferowanych usług;
 • kontaktu w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych celów oraz:

 • przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stroną internetową.

 

Profilowanie

Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilować – nie będzie to jednak wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych będzie dotyczył przede wszystkim Państwa aktywności na Stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, takich jak dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, hostingodawca, podmiot zapewniający usługi marketingowe, podmiot zapewniający usługi statystyczne. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania tych danych.

 

Na Stronie internetowej mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Z uwagi na korzystanie z usług Google LLC, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google stosuje mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

Uprawnienia

RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Pliki cookies

Administrator informuje, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych na Państwa urządzeniu końcowym.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, a także w celach statystycznych i marketingowych. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Państwa identyfikację.

Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Pliki cookies własne to przede wszystkim niezbędne pliki cookies Strony internetowej, które umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej).

Administrator korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin strony, takie jak wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies Google dotyczące usługi Google Analytics.

Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może jednak powodować trudności w korzystaniu ze Strony internetowej.

 

Polityka obowiązuje od dnia 9 lipca 2021 roku.