Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych, które:

  • doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu, a także w relacjach z innymi ludźmi,
  • doświadczają kryzysów
    życiowych związanych z obszarem rodzinnym, zawodowym, chorobą, utratą bliskiej osoby,
  • cierpią w związku z zaburzeniami nastroju (przewlekły smutek i lęk),
  • zmagają się z zaburzeniami odżywiania,
  • doświadczają dolegliwości somatycznych mających źródło w psychice
  • zmagają się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki), hazardu lub Internetu,
  • poszukują wsparcia w związku z uzależnieniem bliskiej osoby.

Kwalifikacja do psychoterapii odbywa się podczas pierwszych 3 sesji, które obejmują: wywiad z pacjentem, historię życia, omówienie objawów i trudności osobistych. Następnie, wspólnie z pacjentem podejmuję decyzję o formie leczenia. Kolejny etap, to ustalenie kontraktu terapeutycznego oraz omówienie zasad i celów terapii.

Gabinet Psychoterapii Kraków ® mgr Agnieszka Staroszczyk

Czytaj więcej

Gabinet Psychoterapii Kraków ® mgr Agnieszka Staroszczyk – Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych, poradnictwo dla rodzin oraz program ograniczenia picia. Doświadczony psychoterapeuta z Krakowa.