Psychoterapia

Kilka słów o psychoterapii

By 22 marca 2021 No Comments

Psychoterapia jest metodą leczenia

Psychoterapia jest kierowana do osób, które przeżywają kryzys życiowy, cierpią z powodu zaburzeń nastroju (np. depresji, czy lęku), borykają się z uzależnieniem, doświadczają trudności w relacjach z ludźmi lub cierpią w wyniku różnych zaburzeń psychicznych.

Psychoterapia pomaga zrozumieć źródła problemów, a jej celem jest wprowadzenie trwałych zmian. Jednak aby tak się stało, konieczne jest przejście procesu zdrowienia, a ten, ze swojej natury, obfituje w różne wyzwania.

Nie jesteśmy jednak w tej drodze sami. W całym procesie psychoterapii towarzyszy nam terapeuta.

Odpowiedzialność pacjenta w procesie psychoterapii

Podejmując decyzję o psychoterapii bierzemy na siebie odpowiedzialność za swój udział w jej przebiegu. Oznacza to, że realizacja celów terapeutycznych będzie zależeć od naszej motywacji i zaangażowania w proces leczenia, pracy własnej pomiędzy sesjami indywidualnymi lub grupowymi, współpracy z psychoterapeutą, a także od podjęcia przez nas działania w kierunku zmiany. Rozpoczynając psychoterapię przyjmujemy, że w jej przebiegu będziemy konfrontować się z przyczynami zgłaszanych problemów, a niejednokrotnie sięgać do obszarów nieświadomych (podejście psychodynamiczne i psychoanalityczne). Wszystkie te czynniki sprawiają, że psychoterapia wymaga czasu, zaangażowania i współpracy pacjenta z terapeutą.

Emocje

Podstawowym elementem terapii jest dostrzeżenie i przyjęcie, że nie ma „złych” i „dobrych” emocji. Zdarza się, że podstawą trudności życiowych jest brak umiejętności radzenia sobie z emocjami, ich identyfikowaniem, czy wyrażaniem w sposób konstruktywny. Niektórzy nauczyli się blokować uczucia z obawy przed odrzuceniem, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do pogorszenia jakości życia, komunikacji z innymi, a nawet wycofania. W psychoterapii analizuje się proces kształtowania mechanizmów i ich funkcji, co poszerza perspektywę i daje możliwość podjęcia nowych rozwiązań, czy nabycia nowych umiejętności (np. wyrażanie emocji w sposób konstruktywny, przyjęcie postawy asertywnej w relacjach z innymi). Niejednokrotnie gabinet psychoterapeuty jest pierwszym miejscem, w którym pozwalamy sobie na przeżycie emocji i głębsze rozumienie samych siebie.

Relacja terapeutyczna

Aby psychoterapia się powiodła, niezbędne jest nawiązanie relacji z terapeutą. To w niej jesteśmy w stanie „przepracować” mechanizmy, które mogą przyczyniać się do cierpienia, poczucia krzywdy, żalu, czy nadmiernej złości. Psychoterapia daje możliwość zbudowania i doświadczenia relacji w bezpiecznych warunkach i przyjrzenia się, jak reagujemy na różne sytuacje (np. gdy potrzebujemy pomocy, gdy czujemy złość lub szukamy akceptacji i uznania). W trakcie psychoterapii ważne jest komunikowanie swoich potrzeb, wątpliwości, czy obaw.

Zaangażowanie

Proces terapeutyczny nie zamyka się w kilku spotkaniach. Wymaga on czasu i zaangażowania w doświadczenia, które są z nim związane. Zaangażowanie to polega również na dostosowaniu swoich zajęć do stałego rytmu psychoterapii. Decydując się na psychoterapię wybieramy stały dzień i godzinę, którą rezerwujemy np. na sesje indywidualne. Zazwyczaj jest to jedno spotkanie w tygodniu, co ustala się wspólnie z terapeutą na początku psychoterapii. Warto pamiętać, że terapia nie odbywa się wyłącznie w trakcie sesji. Myśli, uczucia i doświadczenia, które ujawniają się w gabinecie, „pracują” również poza nim. Dlatego może się zdarzyć, że po terapii będziemy potrzebowali wygospodarować dla siebie dodatkowy czas, aby przemyśleć to, czego się o sobie dowiedzieliśmy  podczas spotkania z psychoterapeutą. Ważne jest, aby rozmawiać z terapeutą o tym, co dzieje się pomiędzy sesjami bez oceniania własnych myśli, czy uczuć. Wszystkie są istotne. W trakcie trwania psychoterapii dokonuje się ich analizy, co przekłada się na głębsze rozumienie siebie i własnych potrzeb. Jedną z najważniejszych zasad psychoterapii jest: „Nie oceniaj. Pozwól sobie na szczerą rozmowę, aby móc zrozumieć siebie.”