Program ograniczenia picia

Program ograniczania picia dla osób, które:

  • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do używania alkoholu
  • piją alkohol szkodliwie bądź są na wczesnym etapie uzależnienia
  • nie akceptują abstynencji jako celu terapii
  • funkcjonują społecznie z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia.

Kwalifikacja do psychoterapii odbywa się podczas pierwszych 3-4 sesji, które obejmują: wywiad z pacjentem, historię życia, omówienie objawów i trudności osobistych. Następnie, wspólnie z pacjentem podejmuję decyzję o formie leczenia. Kolejny etap, to ustalenie kontraktu terapeutycznego oraz omówienie zasad (częstotliwość sesji, metody pracy terapeutycznej, finansowanie psychoterapii) i celów terapii.

Gabinet Psychoterapii Kraków ® mgr Agnieszka Staroszczyk

Czytaj więcej

Gabinet Psychoterapii Kraków ® mgr Agnieszka Staroszczyk – Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych, poradnictwo dla rodzin oraz program ograniczenia picia. Doświadczony psychoterapeuta z Krakowa.