Oferta

Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych, które:

  • doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu, a także w relacjach z innymi ludźmi,
  • cierpią w związku z zaburzeniami nastroju (przewlekły smutek i lęk),
  • doświadczają kryzysów życiowych związanych z obszarem rodzinnym, zawodowym, chorobą, utratą bliskiej osoby,
  • zmagają się z zaburzeniami odżywiania,
  • doświadczają dolegliwości somatycznych mających źródło w psychice.

Psychoterapia i poradnictwo dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, leki), psychoterapia na etapie pogłębionym dla osób, które ukończyły program podstawowy, jako kontynuacja leczenia.

Psychoterapia indywidualna i poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych.

Kwalifikacja do psychoterapii odbywa się podczas 2-3 sesji diagnostycznych, które obejmują: wywiad z pacjentem, historię życia, omówienie objawów i trudności osobistych. Następnie, wspólnie z pacjentem podejmuję decyzję o formie leczenia. Kolejny etap, to ustalenie kontraktu terapeutycznego oraz omówienie zasad i celów terapii.