Udzielam konsultacji psychologicznych oraz prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię par (małżeństw), a w przypadku trudności występujących u dzieci pracuję często z całą rodziną, prowadząc terapię rodzinną. Proponuję Ci moją pomoc jeśli:

 • Przeżywasz kryzys, trudną sytuację życiową
 • Odczuwasz silne napięcie, niepokój, masz napady lęku, męczą Cię natrętne myśli
 • Nie czujesz radości życia, straciłeś nadzieję i zainteresowanie światem, doświadczasz depresji
 • Nie radzisz sobie ze stresem, odpowiedzialnością, nadmiernym obciążeniem
 • Doświadczasz trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • Potrzebujesz porady, wsparcia w sprawach wychowawczych
 • Twoje dziecko przeżywa trudności psychologiczne i nie wiesz jak sobie z tym poradzić
 • Masz poczucie braku wpływu na swoje życie
 • Cierpisz z powodu braku poczucia własnej wartości
 • Masz problemy ze złością, kontrolą emocji
 • Jesteś uzależniony lub współuzależniony
 • W Twoim życiu miała lub ma miejsce przemoc, w tym seksualna
 • Doświadczasz problemów związanych z jedzeniem
 • Straciłeś kogoś bliskiego i mimo upływu czasu doświadczasz cierpienia
 • Chcesz być pewniejszy siebie, bardziej asertywny
 • Chcesz lepiej poznać siebie
 • Szukasz swojego miejsca w życiu
 • Borykasz się z innymi trudnościami i potrzebujesz wsparcia


Koszt:
Sesja indywidualna oraz konsultacja psychologiczna – 100 zł za 50 minut
Sesja terapeutyczna pary, małżeństwa czy rodziny - 150 zł za 60 minut

Psychoterapia jest procesem, w którym terapeuta pomaga klientowi lepiej zrozumieć siebie, swoje problemy i znaleźć dla nich rozwiązanie. Pomoc ta jest możliwa poprzez docieranie do prawdziwych i głębokich przyczyn danego zachowania i problemu. Zrozumienie i uświadomienie otwiera drogę do zmiany. Aby psychoterapia mogła działać i mieć efekty ważne jest zachowanie pewnych zasad. Spotkania powinny odbywać się regularnie, w stałym uzgodnionym terminie: w przypadku terapii indywidualnej najlepiej raz w tygodniu, a w przypadku terapii par lub rodzin co 2 tygodnie. Pierwsze 3 spotkania polegają na wstępnej diagnozie sytuacji życiowej i problemów klienta. Spotkania te owocują wspólnym uzgodnieniem dalszego planu terapii tzw. kontraktem terapeutycznym. W kontrakcie określamy cele i oczekiwane efekty terapii, obszary do pracy, ramy czasowe terapii. Czas trwania psychoterapii jest uzależniony od wielu czynników: rodzaju zgłaszanego problemu, długości jego trwania, od oczekiwań i możliwości/zasobów klienta. Moment kończenia terapii jest zawsze decyzją klienta. Ważne jest, aby nastąpił po omówieniu z terapeutą przyczyn tej decyzji i podsumowaniu efektów terapii. Psychoterapia podlega superwizji, czyli konsultacjom z terapeutami specjalnie w tym celu przeszkolonymi. Monitorują oni pracę terapeuty tak, aby mógł on jeszcze skuteczniej pomagać swoim klientom. Superwizja terapeuty daje jego klientom gwarancje w pełni profesjonalnej pomocy.
Informacje, zapisy na psychoterapię:
tel. 691 383 373
e-mail:
Elżbieta Kisiel - ZnanyLekarz.pl
Start | O mnie | Psychoterapia | Grupy rozwojowe kobiet | Warsztaty | Szkolenia | Kontakt | Współpraca | Polityka prywatności